แนวทางการดูแลรักษา

แนวทางการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยหลัง COVID-19 สำหรับบุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุข


วันที่ 29 เม.ย. 2565

แนวทางการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยหลัง COVID-19 สำหรับบุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุข ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

https://dmh-elibrary.org/items/show/1366#?c=&m=&s=&cv=

QR CODE