แนวทางการดูแลรักษา แนวทางการดูแลรักษา [ แบบคัดกรองตนเอง แบบคัดกรองตนเอง ]


รายงานสถานการณ์ รายงานสถานการณ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(Work from home) และหรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

วันที่ 15.04.2564

รายงานสถานการณ์ รับสมัครเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)

วันที่ 04.03.2564

รายงานสถานการณ์ กระทรวงสาธารณสุขจับมือโรงเรียนแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งเป้าในเขตที่มีการระบาดให้มี รพ.สนามสำรองอย่างน้อย 1,000 เตียง

วันที่ 09.01.2564

รายงานสถานการณ์ กรมการแพทย์แนะวิธีการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในช่วงฤดูหนาว

วันที่ 09.01.2564

รายงานสถานการณ์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วม รร.แพทย์ บริหารดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ตั้งเป้าในเขตสุขภาพที่มีการระบาดให้มีโรงพยาบาลสนามสำรองอย่างน้อย 1,000 เตียง

วันที่ 09.01.2564